1. Надані текстові та графічні матеріали не містять визначення термінів (етапності) як Генерального плану в цілому, так і реалізації проектів інженерної підготовки та захисту території, та водовідведення.
 2. Генеральний план не містить резерву територій для житлової  забудови.
 3. Надати розрахунок проектного розподілу території одноквартирної забудови, що призвів до зменшення в абсолютних показниках на 10 га по відношенню до сучасного розподілу території одноквартирної забудови м.Бровари при різних показниках чисельності населення.
 4. Генеральний план не визначає територію одноквартирної забудови для переселення в наслідок знесення житлового фонду, придатного для проживання в зв’язку з необхідністю розвитку транспортної інфраструктури, забезпечення вимог ДСН 173-96, п.5.10, – загалом орієнтовно для 400 будинків по вул. Проектна-1, Леніна, Пушкіна, 1-Травня, Щорса, Разіна Степана, Богунська,  Київська, Грушевського, Черняховського, Димитрова, тощо.
 5. Генеральний план не містить розрахунку та резерву території одноквартирної забудови для учасників АТО.
 6. Протипожежні заходи не регламентують невідкладність побудови пожежних депо для обслуговування будинків підвищенної поверховості.
 7. Генплан має застосовувати диференційовані розрахунки потреб в об"єктах соціально- побутового призначення та озелененні для різних мікрорайонів міста окремо.
 8. До територіі І-го житлового району міста включено спірну ділянку колишньої спецтериторії, тому викликають сумніви доцільності зарахування до показників розвитку соціальної сфери лікарні та 8,3 га необхідних місту зелених насаджень.
 9. Надати адресний опис територій наступних зелених зон: скверу 1.8 га І житлового району; 6,2 га скверів та бульварів ІІ житлового району; 6 га скверів та бульварів ІV житлового району; 9,8 га скверів та бульварів V житлового району; 9,7 га скверів V житлового району.
 10. Розробити схеми озеленення дворових мікрорайонів на виконання ДСП-173-96. 
  ДСП-173-96. 4.10.  Дворові  території мікрорайонів повинні бути озеленені відповідно до вимог державних стандартів,  норм і правил,  а також нормативно-правових актів у сфері містобудування, але не менше ніж площа  смуги  зелених насаджень шириною 5 м по периметру житлового будинку або відповідної площі озеленення на вільній  від  забудови території  подвір'я,  та  забезпечувати  різні  види відпочинку та занять  всіх  груп населення, ….
 11. Забезпечити збереження новим Генеральним планом 5,40 га зелених насаджень діючого генплану в якості лісо-паркової зони ІV житлового району по вул. Симоненка, Чорновола , в тому числі ділянки комунальної власності 1,9 га на розі вулиць Симоненка, Чорновола. 
  ДБН 360-92, п.5.1 У міських і сільських поселеннях слід передбачати, як правило, безперервну систему озеленених територій та інших відкритих просторів, які у поєднанні із заміськими повинні формувати комплексну зелену зону. Зовнішні межі комплексної зеленої зони треба проводити по межах землекористувань,природних рубежах, транспортних магістралях.
 12. Переглянути доцільність розміщення дитячого садочку на місці лісових насаджень по вул. Соборна, Симоненко, та включити її до розрахунку зелених насаджень ІV житлового району.
 13. Надати економічне обгрунтування проведення на найбільш несприятливій для будівництва території ІІ житлового району міста нового житлового будівництва по вул. Богунській (площадка ІІ.1).        
  ДБН 360-92, п.3.3….. Примітка. У складних геологічних умовах нове житлове будівництво слід розміщувати переважно на найбільш придатних для забудови територіях з урахуванням містобудівних умов.
 14. Захист від підтоплення: закінчити розробку та затвердження Програми загальноміських заходів щодо відродження та впорядкування озер та джерел в м. Бровари;  забезпечити рекреаційне використання територій зон підтоплення.
 15. В якості альтернативи багатоквартирній забудові ІІ житлового району, розгллянути розміщення інвестиційно- привабливого проекту розробки спортивно-паркової зони та комплексного стадіону за стандартами УЄФА, анансованого Броварською міською радою.                       
  ДБН 360-92, п.2.15….. Спеціалізовані центри, які створюються на основі спортивних, рекреаційно-оздоровчих, лікувальних, навчально-наукових, науково-виробничих та інших установ і об'єктів, які не потребують великих територій, можуть формуватися у будь-якому планувальному районі (зоні) міста. Ті з них, які для свого розвитку потребують великих майданчиків, треба розміщувати у периферійних планувальних районах (зонах), на в'їздах у місто і у приміській зоні.
 16. В якості альтернативи багатоквартирній забудові ІІ житлового району, можливо реалізувати концепцію екоплато з безвірусною вербою (фітомеліорація). (автор Більчук Є.)                            
  ДБН 360-92, 9.16 Як засіб інженерного захисту потрібно використовувати природні властивості природних систем та їх компонентів, які підсилюють ефективність основних засобів інженерного захисту (підвищення водовідвідної і дренуючої ролі гідрографічної мережі шляхом розчищення русел і стариць, фітомеліорацію, агролісотехнічні заходи).
 17. На Генплані викласти схему зонування житлової забудови для забезпечення сумісності забудови окремих земельних ділянок з оточуючою забудовою та землекористуванням. Територія багатоквартирної забудови узагальнена і не визначає:  середньо- та малоповерхову; змішану середньо- та малоповерхову;  змішану середньо- та багатоповерхову;  багатоповерхову.   
  ДСТУ-Н Б Б.1.1-12:2011 «Настанова про склад та зміст плану зонування території».                         4.3 Розроблення Зонінгу окремих частин території населених пунктів може здійснюватись: при внесенні змін до генерального плану; при необхідності визначення містобудівних умов та обмежень для відповідної території, в першу чергу, історичних ареалів населених пунктів, інвестиційно привабливих територій, територій реконструкції існуючої забудови, обмежених фінансових можливостей та низької інвестиційної активності в розвиток території.   
  4.8 Невідповідними містобудівним регламентам вважаються земельні ділянки та існуючі об'єкти:
  - існуючі види використання земельних ділянок для містобудівних потреб і параметри об'єктів будівництва, які не відповідають видам переважного використання;
  - існуючі розміри земельних ділянок для містобудівних потреб і параметри об'єктів будівництва, які не відповідають граничним розмірам земельних ділянок і граничним параметрам дозволеного будівництва, реконструкції об'єктів будівництва;
  - виробничі та інші об'єкти, санітарно-захисні зони які розповсюджуються за межі виробничої території, внаслідок чого їх функціонування наносить шкоду об’єктам, розташованим у межах суміжних земельних ділянок.
 18.  Закріпити Індивідуальний садибний або блокований малоповерховий типи забудови по вул. Фельдмана,1, багатоквартирну забудову на цій ділянці - заборонити.
 19. В зонах реконструкції по вулицям: Лагунової, Кірова, Київської, Кирпоноса, Оболонській, Постишева, Поповича / Красовського, Шевченка, а на перспективу  і по вул. Чкалова визначити поверховість багатоквартирної забудови шляхом опитування як завдання до визначення типу багатоквартирної забудови та змін до Генплану. ( Пропозиції будуть надані окремим документом після опитування)
 20. До початку будівництва багатоквартирної забудови V житлового району по вул. Чкалова, на даній території, що звільниться внаслідок реструктуризації двох світлотехнічних заводів, передбачити заходи для перевірки санітарно-екологічної чистоти, оскільки з-д Люмен спеціалізується на виробництві ртутних ламп.
 21. На ділянці, що звільниться після реструктуризації з-ду Люмен, розмістити зелену зону з парком відпочинку V житлового району.
 22. По вул. Вокзальній, на території колишнього "Конярства України", для формування єдиної зони виробничого комплексу, розглянути розміщення технопарку з улаштуванням скверу по вул. Кутузова. Запропонований спортивний центр та 12,5 га спортивного парку об"єднати в сумісний проект із влаштуванням стадіону за стандартами УЄФА на території ІІ житлового району (див.пропозиції п. 15).
 23. Розміщення багатоквартирної забудови на розі вулиць Лісової та Щолківської - не припустиме з огляду СЗЗ Північного промвузла.
 24. Розташування Фармацевтичного виробництва не може тяжіти до географічного центру території міста, має розташуватися на північній околиці відповідно до рози вітрів.
 25. Надати обгрунтування відповідності фармацевтичної фабрики до ІІІ класу шкідливості, адже згідно Додатку N 4 ДСН 173-96, п. 48, “Виробництво хімічних синтетичних лікарських препаратів”, вона підпадає до І-го класу шкідливості з СЗЗ 1000 м.
 26. В якості зауваження висловлюємо незгоду з зображенням на Схемі проектних планувальних обмежень меж шкідливого впливу запропонованого фармацевтичного виробництва, вони зменшені навіть для СЗЗ ІІІ класу шкідливості, 300 м,  та не відповідають масштабу.
 27. На Новому Генплані, п. 84 експлікації,  згідно Додатку N 4 ДСН 173-96, “Санітарна класифікація підприємств, виробництв та споруд  і  розміри санітарно-захисних зон для них”, п. 15, не враховано СЗЗ в межах 500-1000 м для двох підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості. Подібні підприємства мають радіус шкідливого впливу ще більший у разі аварій.     ДБН 360-92, п. 4.5 :  Промислові райони у місті за архітектурно-планувальними умовами і факторами формування слід поділяти на містобудівні категорії, для кожної з яких призначений функціонально-адекватний склад підприємств, що розміщуються, які: виділяють виробничі шкідливості і вимагають залізничного транспорту, а також характеризуються особливими умовами виробництва (пожежонебезпечні, вибухонебезпечні, радіоактивні), їх розміщують на віддаленні від сельбищних територій відповідно до санітарних і протипожежних норм.
 28. Виконати розрахунок необхідних територій для кладовищ згідно з нормативами ДБН 360-92** та Наказу Держжитлокомунгоспу України N193 від 19.11.2003, п.1.1, з уразхуванням співвідношення кладовищ традиційного поховання до поховань після кремації за місцевими умовами.
 29. Територію СЗЗ навколо кладовища по вул. Перонна включити до резерву житлово-громадської забудови VІ сельбищно-виробничого району на етап після закінчення кладовищного періоду.
 30. Території в південному напрямку, зокрема території колишнього радіопередавального центру і дотичних, выкористати для  розвитку VІ сельбищно-виробничого району.
 31. З огляду депресивного стану територій північного виробничого комплексу необхідно розглянути варіант пріоритетного розташування індустріального технопарку саме на цій території.
 32. Включити до розвитку соціальної інфраструктури потреби в таких закладах як: театр, музеї та виставкові зали із розрахунку перспективної чисельності населення м.Бровари та приміської зони. Місто має перспективи розвитку історичного туризму.
 33. На межі міста  Броварів є санаторна зона, що використовувалась свого часу під піонерський табір від Геологорозвідки, а потім як профілакторій. Чому не розвивається санаторно-курортний напрямок
 34. На північно-західній околиці міста в лісовому масиві Броварського лісництва Дарницького лісопаркового господарства розвідані мінеральні води типу «Миргородська» і «Куяльник». Розвідані запаси води становлять 384,0 м3/добу по категорії А + В (УкрТКЗ 24.12.1981р., №4154). За висновками Одеського НДІК мінеральні води є хлоридно-натрієвими слабомінералізованими (3,6-3,9г/л), без специфічних компонентів і властивостей і рекомендовані для використання в бальнеології і для розливу, як лікувально-столові з установленням зон санітарної охорони на підставі подальшого розроблення спеціалізованої роботи.Попри це,  на Генплані ми бачимо у Північно-західній частині міста на перспективу, запланований житловий район із садибною і багатоповерховою забудовою, прокладено автодорогу, які можуть закреслити всю перспективу розвитку санаторно-курортної зони,
  п.10.4 ДБН 360-92.
  10.4 Розміщення будинків, споруд і комунікацій не допускається:
  а) на землях заповідників, заказників, природних національних парків, ботанічних садів, дендрологічних парків і водоохоронних зон;
  б) на землях зелених зон міст, включаючи землі міських лісів, якщо об'єкти, які
  проектуються, не призначені для відпочинку, спорту або обслуговування приміського лісового господарства;
  в) у зонах охорони гідрометеорологічних станцій;
  г) у першій зоні санітарної охорони джерел водопостачання і майданчиків водопровідних споруд, якщо об'єкти, які проектуються, не пов'язані з експлуатацією джерел;
  д) у першій зоні округу санітарної охорони курортів, якщо об'єкти, які проектуються, не пов'язані з експлуатацією природних лікувальних засобів курортів;
  е) у другій зоні округу санітарної охорони курортів допускається розміщувати об'єкти, пов'язані з експлуатацією, розвитком і благоустроєм курортів, а також об'єкти обслуговування населення курортів, якщо вони не викликають забруднення атмосфери, ґрунту і вод, перевищення нормативних рівнів шуму і напруги електромагнітного поля. У третій зоні округу санітарної охорони курортів допускається розміщення об'єктів, які негативно не впливають на природні лікувальні засоби і санітарний стан курорту.
  Вимагаємо позначити на Генплані санітарно-охоронну зону цієї території.
 35. Передбачити будівництво об"єктів, які сприятимуть розвитку міста: лікувально-реабілітаційний центр.
 36. Позначити на Генплані Броварський коледж Університету "Україна" (ЗОШ №3).
 37. Визначити та зазначити на Генплані зони реконструкції об"єктів соціальної інфраструктури : поліклініки, дитячі садочки та басейни.
 38. Обгрунтувати доцільність перенесення санаторію с.Чайка до Лікувального центру на 1150 ліжок по вул. Київській.
 39. Передбачити будівництво притулку для тварин.
 40. Надати економічне обгрунтування доцільності подальшого розвитку проекту тролейбусного руху. Як альтернативу розглянути інший вид транспорту - електробус.
 41. Враховуючи навантаження на дорожне покриття та його циклічне руйнування, в разі створення тролейбусного маршруту по вул. Київська, виключити з нього вул. Черняховського, Незалежності, пр-т.Гагаріна. Є пропозиція, взагалі, проект тролейбусного сполучення закрити на користь автобусного сполучення.
 42. Надати типові поперечні профілі нових вулиць, та тих, що підпадають до реконструкції. Ст.128 Пояснювальної записки, т.І,  містить порожнє посилання на наявність  типових поперечних профілів магістральних та житлових нових вулиць, у кінці  І-го тому.
 43. Вдосконалити транспортну розв"язку в районі стадіону Спартак відгалудженням на в"їзд до VІ сельбищно-виробничого району.
 44. Багаторівнева розв"язка на Об"їзній дорозі у напрямку с.Княжичі не сумісна та не узгоджена з генпланом с.Княжичі.
 45. Дороги VІ житлового району не мають кільцьових розв"язок, а саме перетин вул.Дубовика Михайла та вул.Проектна VІ.6, та вул.Проектна VІ.4 і вул.Проектна VІ.7.
 46. Обгрунтувати доцільність збереження чисельних відгалуджень залізничних колій в районі мікрорайону Торгмаш, та збереження шляхопроводу над ними. Ця ділянка є аварійно небезпечною з точки зору ДТП, та перебуває в перманентному руйнуванні.
 47. Обгрунтувати переваги над ризиками при влаштуванні автотранспортного тунелю у створі вулиць Черняхівського-Красовського під залізничною лінією в районі існуючого залізничного вокзалу, адже ця територія знаходиться в зоні постійних підтоплень.
 48. Вдосконалити Схему вулично-дорожної мережі подальшим прокладенням вул. Чорновола для з"єднання з Північно-західною об"їзною дорогою.
 49. Передбачити заходи зі зниження забруднення атмосферного повітря автомобільним транспортом: спорудження вздовж доріг газозахисних екранів в комплексі з зеленими смугами-екранами; проведення реконструкції вуличних насаджень для підвищення їх ефективності, підвищення загального ступеня озеленення території, в тому числі з використанням дахового і вертикального.
 50. Передбачити заходи по зменшенню зон впливу фізичних факторів: створення системи шумозахисних зелених насаджень вздовж магістральних автодоріг (ефективні насадження 50 м і більше в ширину, вертикальне озеленення), що забезпечуватимуть зниження шуму. В першу чергу - у  V-му житловому мікрорайоні вздовж Об”їздної дороги.
 51. На Плані існуючого використання землі, на розі вулиць Возз"єднання та Гагаріна, за №37 експлікації знаходиться не торгово-розважальний центр, а ринок. Основне креслення пропонує ТРЦ, №39 експлікації. Доцільно на першому поверсі майбутньої споруди передбачити збереження ринку.
 52. В роздаткових матеріалах була пропозиція створити в ЗОШ №3 кафе. Але ж біля школи є занедбана будівля бувшої крамнички. (Більчук Є.)
 53. Підземні трубопроводи в Броварах прокладені без катодного захисту, тому при збільшенні навантаження відбудеться руйнація з каскадним ефектом. Аварійна служба буде не в змозі оперативно врізати нові ділянки. Передбачити реконструкцію.
 54. Генеральний план не враховує тенденцію щодо децентралізації опалення.
 55. В Генплані не акцентована "проблема 2020" (глобальне старіння населення), що в сполученні з політикою Human capital flight та зменшення кількості дітей в родині загоняє планування у відсутність економічної ренти/спец.технологій для служби патронажу. (Більчук Є.)
 56. Пропозиції щодо поліпшення санітарно-епідеміологічного стану території міста не містять розрахунку необхідної потужності очисних споруд. Максимальна потужність наявних очисних споруд для промпобутових стічних вод залишилася незмінною, 60 тис м3/ добу, що для чинного Генерального плану, що для нового, при різних показниках чисельності населення та розвитку промисловості.
 57. Генплан не містить мережі розташування об'єктів і місць утилізації побутових відходів. 
  ДБН Б.1.1-15:2012, 5.3.4.2 У розділі “Обгрунтування і пропозиції визначають розрахункові показники та заходи щодо розвитку:   ..ж) мережі розташування об'єктів і місць утилізації побутових відходів, а також місць захоронення тварин.
 58. Передбачити наступні заходи з організації санітарної очистки території: впровадження сортування, роздільного збору та вивезення твердих побутових відходів (ТПВ); впровадження роздільного збору ТПВ (переважним чином 2-х контейнерної системи – «суха» та «мокра» фракція);  оновлення контейнерного господарства з урахуванням санітарних норм та впровадження роздільного збору ТПВ; розробити загальноміську Програму популяризації роздільного збору ТПВ серед населення; для зменшення кількості харчових відходів у складі ТПВ популяризація та обов‘язкове встановлення в нових висотних будинках утилізаторів харчових відходів; зменшення утворення кількості ТПВ які підлягають вторинному сортуванню шляхом розвинення мережі стаціонарних і пересувних приймальних пунктів вторсировини (папір, картон, метал, скло, ПЕТ-пляшки, консервні банки, ганчір’я тощо); вирішення проблеми утилізації небезпечних відходів (елементів живлення, ртутовмісних ламп і т.п.) шляхом організації спеціалізованих пунктів прийому в кожному мікрорайоні; обробка на сміттєсортувальних станціях тільки «сухої» фракції ТПВ, що дозволяє підвищити ефективність промислового сміттєсортування до 90 % вторинної сировини; на полігон повинна вивозитися тільки неутилізована частка ТПВ (сміття з контейнерів з вологістю до 60%, неутилізований залишок після промислового сортування). Частка ТПВ, яка підлягає захороненню, складатиме приблизно 30% від загальної кількості ТПВ; оновлення парку спецмашин для роздільного вивезення сухої та «мокрої» фракцій до місць сміттєпереробки та техніки для експлуатації полігонів.
 59. Будівельне сміття: ефективне використання будівельного сміття та можливості використання будівельних відходів як вторсировини; використання подрібнюючої установки для ущільнення будівельного сміття;  підготовка повторного використання відходів будівництва, виробництво щебеню і піщано-гравійної маси (для підсипання доріг та при деяких інших видах будівельних робіт).
 60. Інші види відходів: транспортування неліквідної деревини та опалого листя; організація переробки неліквідної деревини та відходів лісозаготівель на тверде органічне паливо. Забезпечення збуту виготовленої продукції комунальними господарствами міста; для попередження засмічення озеленених територій загального користування встановлення урн та контейнерів.